Juridisch

Juridisch

Verzet strafbeschikking termijn slechts veertien dagen

Verzet strafbeschikking termijn is slecht veertien dagen. Binnen die periode is het verstandig om een advocaat te hebben ingeschakeld. Doe je dat niet dan wordt er automatisch vanuit gegaan dat je akkoord bent gegaan met de strafbeschikking. Verzet wil niet meer zeggen om in beroep te gaan tegen het besluit wat de officier van justitie heeft opgelegd. Erg jammer, want vaak kan een advocaat ervoor…

Juridisch

WIA uitkering bij arbeidsongeschiktheid

WIA uitkering is aan de orde wanneer een werknemer deels of volledig arbeidsongeschikt raakt. Dit geldt ook voor een werknemer als hij of zij slachtoffer is van een bedrijfsongeval. Dit is namelijk mij overkomen en dankzij het meedenken van de advocaat, heb ik nog steeds een inkomen. De advocaat die mij heeft bijgestaan is werkzaam bij┬ásapadvocaten.nl. Het krijgen van een ongeval gebeurd helaas erg vaak….