Veilige werkplek

Een DLP’er is een Deskundig Leidinggevende Projecten en is vaak ook in te zetten als KVP’er, een Kwaliteits Verantwoordelijk Persoon voor bodemsanering. Werk jij op verontreinigde grond of met verontreinigd grondwater, dan kan het verstandig zijn om te kiezen een DLP inhuren. De specialistische kennis waar DLP’ers over beschikken kan jou helpen een veilige werkplek te creëeren wat betreft de sanering van verontreinigd grond, (grond) water, (water) bodem, of baggerspecie. De specialisten beschikken over alle kennis conform de veiligheid, gezondheid en arbeidshygiëne zoals vermeld in het Arbo-informatieblad 22 of de CROW-publicaties 132 en 400. De ervaren specialisten helpen je met jouw project en geven invulling aan je V&G-plan (Veiligheids-en Gezondsheidsplan). Voorbeelden van deze invulling zijn het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en het treffen van maatregelen en voorzieningen. Ook Middelbaar Veiligheidskundigen en geregistreerd Hoger Veiligheidskundigen met een DLP-opleiding kunnen jou verder helpen.

Wat doet een DLP’er?
Een DLP’er is iemand die een aantal verschillende specialisaties heeft. Zo kan een DLP’er een V&G-plan opstellen en toetsen, een plan van aanpak ontwerp-en uitvoeringsfase schrijven, de veiligheidsklasse vaststellen, maatregelen ter verhoging van de veiligheid adviseren en doorvoeren en medewerkers instrueren. Daarnaast inventariseert een DLP’er risico’s, beoordeelt deze werksituaties en procesveiligheid (RI&E) en is hij voorzitter bij kick-off meetings bij zware saneringen. Ook inspecteert en controleert hij binnen het bedrijfsproces. Naleving van het veiligheidsbeleid en projectbegeleiding behoren ook tot de compententies van een DLP’er.

Hulp van een DLP’er
Wanneer je bijvoorbeeld hulp nodig hebt bij het opstellen van een V&G-plan, dan kan het zich zeker lonen om een DLP’er in te huren. Jarenlange ervaring zorgt ervoor dat de kennis van de DLP’er jou in de juiste richting verder kan helpen. Door de brede kennis van een DLP’er kom je op verschillende fronten een stuk verder. Wacht dus niet langer en ontwikkel door met hulp van een DLP’er.