ICT trends voor woningcorporaties

Woningcorporaties

In dit artikel bespreken we een aantal belangrijke ICT trends voor woningcorporaties. Deze vallen allemaal onder één overkoepelende trend: digitalisering. Eigenlijk geen trend, maar een blijvertje. De processen die nu gedigitaliseerd worden, zullen niet meer worden teruggedraaid.

Vanzelfsprekend zijn er binnen de digitalisering als geheel wel verschillende trends te onderscheiden.

#1. Complete, geavanceerde woningcorporatie software

Vrijwel alle woningcorporaties hebben in de laatste jaren geïnvesteerd in nieuwe, meer geavanceerde woningcorporatie software ten behoeve van de digitalisering en de optimalisering van de processen binnen de organisatie. Het betreft voornamelijk complete oplossingen waarbij meerdere ‘losse’ programma’s zijn geschrapt en vervangen door één all-in concept voor tijdmanagement, screenings, online betalingen, huurdersbestanden, woningbeheer, onderhoud, reparaties, analytics en meer.

#2. Voor alles is een app

Ook woningcorporaties laten steeds meer mobiele apps ontwikkelen, zowel voor medewerkers als voor huurders. Deze zijn erop gericht om handelingen zo gemakkelijk en efficiënt mogelijk uit te kunnen voeren. Voor medewerkers zijn er bijvoorbeeld apps voor woningbezichtigingen, woninginspecties en facturatie. Voor huurders worden apps ontwikkeld waarmee zij bijvoorbeeld reparatieverzoeken kunnen indienen.

#3. Chatbots als klantenservice medewerkers

De moderne huurder verwacht een uitstekende service. Ze willen altijd bij hun woningcorporatie terecht kunnen voor vragen, klachten en opmerkingen. De meeste woningcorporaties hebben simpelweg de mankracht niet om hun klantenservice 7 dagen per week, 24 uur per dag te bemannen. We zien dan ook een toenemend gebruik van chatbots die ‘echte’ klantenservice medewerkers ondersteunen bij online vragen en verzoeken. Men zal het wellicht onpersoonlijk vinden om te chatten met een bot. Maar als die bot hen wel snel antwoord kan geven op vragen, dan heeft de toepassing zijn doel eigenlijk al bereikt.

#4. Woningbezichtigingen in virtual reality

Of de virtuele realiteit echt een volwaardige vervanger is voor een fysieke bezichtiging in de werkelijkheid? Dat valt te betwisten. Feit blijft echter dat het steeds vaker mogelijk is om woningen te bezichtigen in virtual reality. Een groot voordeel van VR is dat het woningcorporaties de kans biedt om (potentiele) huurders een indruk te geven van woningen die nog niet eens verbouwd of gebouwd zijn.

#5. Domotica 2.0

De term domotica (huisautomatisering, oftewel het toepassen van elektronica en netwerken om processen in en om de woning te automatiseren) is inmiddels wel bekend bij de meeste mensen. Bij de eerdere varianten van domotica werden de verschillende componenten vanaf één centrale plek bediend. Dit betekende dat als er één component uitviel, de andere componenten ook niet meer werkten. Bij domotica 2.0 heeft elk component zijn eigen draadloze mini-station. Dat betekent dat bij uitval van één component, de rest gewoon blijft werken.

Tot slot

Digitalisering zal niet worden teruggedraaid. Maar de trends binnen die digitalisering zijn wel degelijk aan verandering onderhevig. Want hoewel digitalisering heel veel voordelen biedt voor elke denkbare sector, zijn woningcorporaties nog op zoek naar een balans tussen digitalisering en humanisering. Huurders zijn immers gewoon mensen. En die hebben zo nu en dan simpelweg behoefte aan menselijk contact.