Wat is appreciative inquiry nou precies?

We zien steeds meer organisaties die een verandering ondergaan. Om zo’n verandering succesvol te voldoen, moet hier een methode voor gebruikt worden. Er zijn veel verschillende methodes. Veel traditionele methodes en veel modernere methodes. Een van de modernere methodes is appreciative inquiry, maar wat is appreciative inquiry? Appreciative inquiry is dus een model dat gebruikt wordt voor organisatieveranderingen. De kern van dit model is dat men opzoek gaat naar wat werkt en daarmee aan de slag te gaan, in plaats van op zoek te gaan wat er verkeerd gaat. Het gaat dus niet zo zeer om het oplossen van problemen, maar meer om analyseren en het begrijpen van de organisatie.

Door appreciative inquiry zorgt ervoor dat er een open en constructieve sfeer ontstaat bij mensen waar creativiteit maximaal benut kan worden. Mensen vinden het ook fijn om niet op fouten gewezen te worden, maar juist hun sterktes te laten zien. Het laten excelleren van werknemen op goede kenmerken doet iedereen goed.

Er zijn een paar principes die de basis zijn van appreciative inquiry. Deze basisprincipes worden genoemd, maar in dit artikel niet verder uitgelegd. De basisprincipes zijn:

  • Constructionist principle
  • Poetic principle
  • Positive principle
  • Simaltaneity principle
  • Anticipatory principle

Verder doorloop je van appreciative inquiry vijf verschillende fases. Ten eerste een positief geformuleerd thema. Ten tweede, ontdekken. Ten derde, dromen. Ten vierde, ontwerpen. Tot slot, de verwerkelijking ofwel de implementatie. Ook deze fases worden hier niet in de diepte uitgelegd. Wil je meer weten over appreciative inquiry? Kijk dan op de website van AI Gilde via de eerder gegeven links.