Kies de juiste DLP voor veilig werken

Werkzaamheden dienen zo veilig mogelijk te worden uitgevoerd zonder dat daarbij de veiligheid van personen in het gedrang komt. Om ervoor te zorgen dat mensen veilig kunnen werken schakel je daarvoor als bedrijf een DLP in. 

Wat kan een DLP allemaal voor je bedrijf doen? 

DLP staat voor Deskundig Leidinggevende Projecten. Deze veiligheidsdeskundige kan ingeschakeld worden voor tal van projecten waarbij de veiligheid voorop staat. Een DLP kan om te beginnen een V&G plan opstellen waarin de veiligheid en gezondheid van de werknemers gegarandeerd wordt. De DLP weet alles van veiligheid, gezondheid en arbeidshygiëne en zorgt ervoor dat iedereen op een veilige manier werken kan. Als werkgever ben je er dan ook van verzekerd dat je personeel veilig werkt als het plan gevolgd wordt. 

Zorg dragen voor de juiste uitvoering van de plannen

Naast het opstellen van een plan kan de DLP er voor zorgen dat dit daadwerkelijk nageleefd wordt in de praktijk. Om ervoor te zorgen dat er zo veilig mogelijk gewerkt kan worden wordt er een plan van aanpak opgesteld. Iedereen die bij een bepaald project betrokken is wordt op de hoogte gesteld van dit plan zodat het goed werkt. Als mensen het plan niet volgen of er niet goed van op de hoogte zijn kan het voorkomen dat het de veiligheid in gevaar komt en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Blijft er een bepaalde dreiging bestaan dan kan de beveiliging opgeschroefd worden zodat iedereen alsnog veilig werken kan. 

Werken volgens de voorschriften

Indien er geconstateerd worden dan er niet volgens het plan van aanpak en de veiligheidsvoorschriften gewerkt wordt kan de DLP dit aangeven en de mensen die de regels niet naleven erop aanspreken. Op die manier wordt de werksituatie er voor iedereen alleen maar veiliger op.