Het kerstpakket: belangrijke manier om waardering te tonen

Kerstpakket

Het fenomeen kerstpakketten bestaat inmiddels al zo’n tweehonderd jaar. Dit is dusdanig lang dat veel mensen al niet eens meer stil lijken te staan om de belangrijkste reden van het verstrekken van een kerstpakket door een leidinggevende aan werknemers. Welnu, de gedachte erachter is gestoeld op het tonen van appreciatie voor de geleverde prestaties en inzet van het personeel in het afgelopen jaar. En ja, veel personeelsleden hebben wel degelijk de behoefte deze appreciatie te voelen. Waardering voelen voor het geleverde werk en daar voldoening uit halen is voor velen namelijk een van de meest essentiële redenen om voor een bepaald type werk of voor een zeker bedrijf te kiezen. Werkgevers dienen zich dat te beseffen, en één van de ijkpunten in het uiten van deze waardering bestaat natuurlijk uit de veelbesproken kerstpakketten.

Kerstpakket

Waarom zijn tevreden medewerkers goud waard?

Werkgevers zouden zich moeten realiseren dat het een van de topprioriteiten is om personeel tevreden en gelukkig te houden. Niet alleen doe je daarmee iets goeds voor je medewerkers, je krijgt er zelf ook een hoop voor terug. Bedenk je immers dat tevreden personeel meer motivatie aan de dag legt en daarmee meestal een hogere (en kwalitatief betere) productiviteit aan de dag leggen. Mensen die goed in hun vel zitten melden zich ook nog eens minder vaak ziek. Daarnaast verspreiden zij zowel op de werkvloer als in privésituaties het nodige positivisme ten aanzien van jouw bedrijf.