Ecologisch adviesbureau

Voor de ontwikkeling van groen Nederland

BTL ontwikkeld en behoudt de natuur in onze omgeving. In Nederland, net als de rest van de wereld staan we voor grote ecologische vraagstukken. Aan de ene kant groeit het aantal mensen en de ruimte die de steden nodig hebben. Aan de andere kant is iedereen zich bewust dat de natuur een plaats moet krijgen en behouden in deze ontwikkeling. Een stad zonder groen is onleefbaar, een land zonder groen ondenkbaar. Ecologisch adviesbureau BTL denkt mee en kan met een planmatige aanpak buitenbeheerders, gemeentes en natuurbeheerders bijstaan in de ontwikkeling van een groen Nederland.

Van ontwerp tot realisatie

Met een team van deskundige ecologen gaat BTL vraagstukken en vraagbehoeftes te lijf. Het ecologisch adviesbureau kan een klant bijstaan van ontwerp van een plan tot realisatie. Samen wordt zo de natuur in ontwikkeling gebracht. Zo kan worden geadviseerd over buitenruimtes om de biodiversiteit, het aantal soorten dieren en planten, in een stad te verhogen. Hiervoor wordt eerst de huidige stand van zaken onderzocht. Wat leeft er op dit moment en waar willen we naar toe? Het ecologisch adviesbureau maakt een plan van aanpak en kan zorgen voor de monitoring hiervan.

Hulp bij wet- en regelgeving

Sinds 2017 is de Wet Natuurbescherming van kracht.  In nieuwe aanpassingen van buitenruimte  moeten plannen uitvoerig getoetst worden om te kijken of deze niet in strijd zijn met de Wet Natuurbescherming. Zijn er bijvoorbeeld geen bedreigde plant- of diersoorten die door de nieuwe plannen in de verdrukking komen? Het ecologisch adviesbureau kan uw plannen toetsen en adviseren hierbij. Verder kan BTL ook vergunningverleners bijstaan met het ontwikkelen van een GIS-waardenkaart over het te beheren areaal. Hierdoor weet je ten allen tijde letterlijk wat er leeft en wat er verbeterd kan worden. Het ecologisch adviesbureau kan hier verder in ondersteunen. Daarnaast kan BTL zorgen voor de praktische ondersteuning van ecologische projecten zoals bijvoorbeeld bij beekherstel. Dergelijke werkzaamheden worden uitgevoerd door vakbekwame mensen. BTL kan zo verandering aanbrengen zonder dat de bestaande natuur in het gebied verstoord wordt.