Belangrijkste voordelen van het uitbesteden van de klantenservice van jouw bedrijf

Momenteel betekent het uitbesteden van bepaalde taken of processen, zoals klantenservice, een concurrentievoordeel voor bedrijven.

Steeds meer ondernemingen kiezen voor outsourcing om het beheer van diensten of specifieke taken over te laten aan externe gespecialiseerde bedrijven. Ondernemingen zoeken partners die voor hen een toegevoegde waarde kunnen betekenen, zodat zij zich kunnen concentreren en hun inspanningen kunnen wijden aan hun dagelijkse activiteit, waarbij zij de minder rendabele taken kunnen toevertrouwen aan een gespecialiseerde derde partij.

De klantenservice uitbesteden verdient niet alleen een evaluatie op het niveau van de kosten. Hoewel uitbesteding aanzienlijke kostenbesparingen oplevert, moet de gekozen partner zijn deskundigheid inbrengen om een betere en professionelere dienst te verlenen dan het geval zou zijn indien deze intern zou worden verleend. Op die manier kan de onderneming haar concurrentievermogen op de markt vergroten en haar inspanningen concentreren op de activiteiten die haar kernactiviteit vormen.

3 voordelen van het uitbesteden van klantenservice
Van de belangrijkste voordelen van outsourcing noemen wij de volgende:

1. Controle- en toezichtinstrumenten


De gespecialiseerde customer care centra beschikken over Omnichanel Customer Care tools en oplossingen die de integratie van de verschillende customer care kanalen (oproepen, e-mail, whatsapp, chat, …) mogelijk maken zodat customer care en management diensten wendbaar en doeltreffend zijn

Op die manier worden alle interacties met klanten geregistreerd, geïdentificeerd en met elkaar in verband gebracht, ongeacht het contactkanaal, om gepersonaliseerde service te verlenen en hun winkelervaring te verbeteren.

2. Gekwalificeerd personeel


Ten dienste staan van de klanten betekent inspelen op hun behoeften en, in geval van incidenten of moeilijke klachten van klanten, een doeltreffende oplossing bieden zonder het hoofd te verliezen. De klantendienst agent moet over een aantal kwaliteiten beschikken om zijn taak doeltreffend uit te voeren: weten hoe te luisteren, vriendelijkheid, geduld, empathie, … zijn enkele van de belangrijkste kwaliteiten die een agent moet hebben.

3. Flexibiliteit in de dienstverlening aan de klant


Callcenters beschikken over de middelen en flexibiliteit die jouw bedrijf nodig heeft bij de klantenservice. Ongeacht de hoeveelheid telefoontjes die jouw bedrijf ontvangt, e-mails, chats, … zij kunnen de interacties beheren en de van de dienst afkomstige volumes aanpassen en opschalen.

Dit aanpassingsvermogen, met toegewijde teams of met gedeelde teams, maakt deze flexibiliteit mogelijk om een kwaliteitsdienst aan te bieden die is afgestemd op de reële behoeften van jouw onderneming.

Een van de belangrijkste uitdagingen waarmee de ondernemingen, in alle segmenten, werden geconfronteerd, was de voortzetting van hun activiteiten ondanks de moeilijkheden. Daarom zijn de digitalisering en de uitbesteding van bepaalde diensten, zoals de klantendienst, een grote bondgenoot van de ondernemingen geworden, aangezien zij het mogelijk maken minder afhankelijk te zijn van externe factoren.

Bron: krijgsmanpublicwarehousing.nl